Blutoxol, dezinfekce kuchyní a potravinářských provozů

Značka: Kiehl
175 Kč –9 %
blutoxol kiehl
175 Kč –9 % 160 Kč 193,60 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Jedinečná dezinfekce, která myje tuky a bílkoviny. Dezinfekční a čisticí koncentrovaný prostředek bez vonných látek. Určený pro potravinářství, stravovací provozy, jídelny a kuchyně, kde prostor nejen dezinfikuje, ale také odmašťuje a leští nerez. Ideální i pro zmrzlinové stroje a automaty. Je zásaditý, cena mycí dávky je velmi levná. Balení prodáváno 2 x 5 l kanystr. Výrobce Kiehl.

Detailní informace

Objem: 1 l
Skladem
175 Kč
160 Kč
193,60 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Dezinfekční a čisticí koncentrovaný prostředek bez vonných látek určený pro potravinářství. Účinný proti salmonele, listerii a dalším bakteriím, plísním a kvasinkám (baktericidní, fungicidní, levurocidní). Současně čistí, odstraňuje tuky a bílkoviny. Vhodný do chladíren, pro pracovní plochy i kuchyňské stroje. Je využívaný pro automaty na kávu, zmrzlinové stroje, ledovače a podobné přístroje, ve kterých se připravují potraviny. 

Jedná se o dezinfekci, která je určená přímo do potravinářství, kde dochází k manipulaci s potravinami. Je oplachová, před další prací s potravinami je tedy potřeba plochy a stroje opláchnout dostatečným množstvím vody dle návodu. Variantou dezinfekce, která je bezoplachová - na bázi alkoholu, je Kiehl-RapiDés. Jedná se o dezinfekci, kde po jejím použití je možné hned pokračovat v práci s potravinami bez nutnosti oplachu plochy vodou. Tato dezinfekce je ve spreji a je vhodná na povrchy strojů. Pro vnitřní čištění a dezinfekci zmrzlinových strojů a automatů doporučujeme Blutoxol.

Ředění pro dezinfekci Blutoxol: od 5 ml na 1 l vody podle druhu kontaminace (viz návod použití). Blutoxol lze naředit také do postřikovací sprejové láhve.

  • dezinfekce bez zápachu chlóru
  • myje tuky a bílkoviny 
  • leští nerez
  • pro potravinářství, ale i širší použití (sanita)
  • použití na všechny povrchy či stroje v kuchyni
  • zásaditá dezinfekce (PH 12,5)
  • na bázi kvartérních solí

 

Hygienické normy a doporučení dezinfekcí.

 

Návod použití - Blutoxol

Návod k použití - Blutoxol

Bezpečnostní list - Blutoxol

Bezpečnostní list, Kiehl - Blutoxol

Bezpečnostní pokyny

Blutoxol - bezpečnostní pokyny CZ

 

Srovnání cen dezinfekční dávky

Dezinfekce do kuchyní a provozů

Balení

Ředění dle návodu na 10 l vody

Cena za balení

Cena za mycí dávku na 10 l

Blutoxol

10 l

50 ml

1 682 Kč

8,5 Kč

Desinet-compact

2 l

25 ml

981 Kč

12,3 Kč

Bioform

5 l

500 ml

150 Kč

15,0 Kč

Savo Original

5 l

1125 ml

132 Kč

29,0 Kč

Srovnání je na základě údajů uvedených na etiketách produktů a cen nalezených dne 1.8.216 na srovnávači cen Heureka. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Blutoxol
Tekutý dezinfekční a čistící prostředek - koncentrát pro potravinářství

Vlastnosti
Alkalický, rychle působící čistící prostředek pro kuchyně s dezinfekčním účinkem. Schválen
dle DVG při 20 °C a 10 °C. Tím je vhodný i pro prostory chladíren. Odstraňuje tuky, oleje
a bílkoviny rostlinného i živočišného původu při současné dezinfekci. Neobsahuje vonné
látky. Působí proti salmonele a listerii. Splňuje požadavky dle EN 1040, EN 1275, EN 1276,
EN 1650 a EN 13697. Neomezeně široké použití v potravinářství je nasnadě.

Oblast použití
Vhodný k čištění a dezinfekci vodě a alkáliím odolných podlah, stěn a pracovních ploch,
stejně jako kuchyňských strojů (např. kráječů a zmrzlinových strojů) v potravinářských
provozech. Nepoužívat na plochy, které jsou citlivé na alkálie.

Použití
Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.
1 dávka (dávkovací hlavice) = 25 ml

Běžný každodenní úklid (dezinfekční čištění) /
Čištění postřikováním pěnou:
Příprava pracovního roztoku
a) 500 ml pěnovací postřikovací láhev doplnit studenou
vodou až k rysce a přidat 1 dávku z láhve s koncentrátem
nebo pomocí DosiExpresu.
b) 500 ml pěnovací postřikovací láhev naplnit vhodným
KIEHL dávkovacím systémem (např. DosiStation, DosiJet).
Dávkování viz tabulka.
c) 2 a 5 litrovou nádobu použijeme spolu s vhodným KIEHL
dávkovacím systémem (např. Arcantec, DosiJet).
Dávkování viz tabulka.

Dezinfikující čištění povrchů postřikováním pěnou:
Vytírací hadřík, resp. mikrovláknovou utěrku napěnit
a plochu otřít. Znečištěný hadřík či utěrku vymáchat
ve vodě.

Plochy a kuchyňské stroje, které přijdou do přímého kontaktu
s potravinami je nutné po dezinfekčním čištění vícekrát
opláchnout teplou pitnou vodou (40 °C – 60 °C, 8 - 16 litrů na m²).
Základní čištění (drhnutí s dezinfikováním):

Použít jednokotoučový úklidový stroj a vodní vysavač. 400 ml k 8 litrům studené vody.

Na tuky a usazeniny bílkovin použít Blutoxol v příslušné pracovní koncentraci ve studeném
roztoku, poté k vydrhnutí přidat na podlahu teplou vodu z nádrže stroje.

Spotřeba na m²
Dezinfekční čištění: 0,5–3,75 ml podle použité koncentrace.
Drhnutí s dezinfekcí: 16 ml
Čištění postřikováním pěnou: 0,3–1 ml

Dále viz návod použití.

Udána je použitá koncentrace v objemových procentech (objem. %) a metrických jednotkách s dobou pùsobení 30 nebo 60 minut.
 nízce kontaminovaný prostor   vysoce kontaminovaný prostor 
baktericidní fungicidní / levurocidní baktericidní fungicidní / levurocidní
30 minut 60 minut 30 minut 60 minut 30 minut 60 minut 30 minut 60 minut
potraviny živočišného původu kromě mléka včetně veřejných kuchyní  
3,0 objem. % 2,5 objem. % 1,5 objem. % 0,5 objem. % 4,5 objem. % 3,5 objem. % 1,5 objem. % 1,5 objem. %
(30 ml do 1 lit. vody) (25 ml do 1 lit. vody) (15 ml do 1 lit. vody) (5 ml do 1 lit. vody) (45 ml do 1 lit. vody) (35 ml do 1 lit. vody) (15 ml do 1 lit. vody) (15 ml do 1 lit.vody)
mléko a mléčné produkty
3,0 objem. % 2,5 objem. % 1,5 objem. % 0,5 objem. % 3,0 objem. % 2,5 objem. % 1,5 objem. % 1,5 objem. %
(30 ml do 1 lit. vody) (25 ml do 1 lit. vody) (15 ml do 1 lit. vody) (5 ml do 1 lit. vody) (30 ml do 1 lit. vody) (25 ml do 1 lit. vody) (15 ml do 1 lit. vody) (15 ml do 1 lit. vody)

 

Za škody vzniklé nesprávným použitím nepřebíráme žádné záruky!

zkušební kriteria     Schválen dle DVG při 20 °C a 10 °C.
EN 1040 (baktericidní)   1 % (100 ml do 10 lit. vody) 5 min. pseudomonas aeruginosa,staphylococcus aureus
EN 1275 (levurocidní)   1 % (100 ml do 10 lit. vody) 5 min. candida albicans
EN 1276 (baktericidní)   2 % (200 ml do 10 lit. vody) 5 min. pseudomonas aeruginosa,staphylococcus aureus včetně MRSA, escherichia coli, enterococcus hirae
EN 1650 (levurocidní),    s omezeným org. zatížením  0,5% (50 ml do 10 lit. vody) 15 min. candida albicans   
1 % (100 ml do 10 lit. vody) 5 min.
a vysokým org. zatížením  3 % (300 ml) do 10 lit. Vody 5 min.
2 % (200 ml) do 10 lit. Vody 15 min.
EN 13697 (baktericidní),  s omezeným org. zatížením 7,5 % (750 ml do 10 lit. vody) 5 min. pseudomonas aeruginosa,staphylococcus aureus včetně MRSA, escherichia coli, enterococcus hirae 
a vysokým org. zatížením 5 % (500 ml do 10 lit. vody) 30 min.
EN 13697 (baktericidní),  s omezeným org. zatížením 7,5 % (750 ml do 10 lit. vody) 5 min. listeria monocytogenes, salmonella typhimurium 
a vysokým org. zatížením 5 % (500 ml do 10 lit. vody) 30 min.
EN 13697 (levurocidní),    s omezeným org. zatížením  3 % (300 ml do 10 lit. vody) 15 min. candida albicans   
2 % (200 ml do 10 lit. vody) 30 min.
a vysokým org. zatížením  4 % (400 ml do 10 lit. vody) 15 min.
3 % (300 ml do 10 lit. vody) 30 min.

Viz také www.iho-desinfektionsmittelliste.de

 

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Obsahuje:Potassium Silicate (Křemičitan draselný)/Benzalkonium Chloride (INCI). Obsahuje:Potassium Silicate (Křemičitan draselný)/Benzalkonium Chloride (INCI). 100 g obsahuje tyto účinné látky: 2,4 g didecyldimetylamoniumchlorid,1,9 alkyl-benzyl-dimetylamoniumchlorid. Dále obsahuje (podle 648/2004/ES): neionické tenzidy < 5%, organické a anorganické soli, barviva.

GHS05_acid_red_žíravinaGHS09_aq-pollut_životní p.

Nebezpečí. H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. H400 Vysoce toxický pro vodní organismy. H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Používejte dezinfekční přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte  údaje a bezpečnostní upozornění na technickém a bezpečnostním listu.