Vážení zákazníci, v současné době se věnujeme zajištění desinfekčních produktů na plochy i na ruce.

Avenis foam, ekologický pěnový čistič koupelen

Značka: Kiehl
137 Kč 165,77 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

AvenisFoam, pěnový sanitární čistící prostředek ihned k použití. Úsporné čištění pěnou.
Aktivně čistící sanitární čistící prostředek k přímému použití s novou ekologickou, pro
budoucnost koncipovanou kombinací kyselin. Odstraňuje zbytky vápníku, vodní a močový
kámen a zbytky mýdel. Použitá pěnová tryska umožňuje ergonomicky pracovat, aniž by
vznikaly aerosoly. Díky velkému vývinu pěny je zaručena nízká spotřeba přípravku.
Kvalita od výrobce Kiehl.

Detailní informace

Objem: 750 ml
Momentálně nedostupné
137 Kč
165,77 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

AvenisFoam
Pěnový sanitární čistící prostředek

Vhodné pro každodenní čištění, pro silné znečištění doporučujeme Patronal-eco

Vlastnosti
Aktivně čistící sanitární čistící prostředek k přímému použití s novou ekologickou, pro
budoucnost koncipovanou kombinací kyselin. Odstraňuje zbytky vápníku, vodní a močový
kámen a zbytky mýdel. Použitá pěnová tryska umožňuje ergonomicky pracovat, aniž by
vznikaly aerosoly. Díky velkému vývinu pěny je zaručena nízká spotřeba přípravku.
Povrchy citlivé na kyseliny, jako např. pochromovaná a nepochromovaná mosaz, email,
předměty z umělých hmot citlivých na kyseliny, z eloxalu a plochy z přírodního a umělého
kamene citlivého na kyseliny, mohou být poškozeny prostředkem obsahujícím kyseliny.

Běžný každodenní úklid postřikováním pěnou:
Neředěný přípravek napěnit na plochu, hadřík nebo neabrazivní
houbičku, plochu vydrhnout a opláchnout, resp. omýt vodou.
Postřikovací láhev je možné doplnit z 5 litrového kanystru
s plnícím kohoutem.
Za škody vzniklé nesprávným použitím nepřebíráme žádné záruky!
Spotřeba na m²: Čištění postřikováním pěnou: 1 - 5 ml

Složení (podle 648/2004/ES)
Neionické tenzidy < 5%, organické kyseliny, vodou rozpustná rozpouštědla,
barviva, vonné látky.
Hodnota pH v koncentrátu cca 1

Oblast použití
Použitelný na plochy a předměty v sanitární oblasti odolné kyselinám a vodě,
jako např. keramické obklady a dlažby, umyvadla, WC mísy, pisoáry z keramiky,
porcelánu nebo ušlechtilé oceli.

Pozor: předměty z polyamidu, stejně jako emailové vany / umyvadla, resp. povrchy
obsahující vápník (např. mramor) mohou být kyselinou poškozeny!
Použití
Před prvním použitím vyzkoušet na nenápadném místě
snášenlivost materiálu. Pro sanitární čištění


Certifikát Ecolabel:

  • silný, přesto ekologický
  • šetrný k bateriím, chromu, mosazi i nerezu
  • tvoří film proti usazování nečistot
  • odstraní každodenní nános vodního kamene
  • možnost ředit pro běžné mytí
  • na všechny oblasti v sanitárních prostorech i plastové zástěny u sprch

 EU_Ecolabel2_01

Ecolabel_AvenisFoam

Eko - rakouské AvenisFoam

Bezpečnostní list_AvenisFoam

Návod_pi_AvenisFoam

Upozornění
Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí.
Díky vysoké koncentraci produktu se jej v porovnání s obvyklými
(nekoncentrovanými) produkty spotřebovává jen omezené malé množství.
Více informací najdete na webové stránce o ekoznačce Evropské unie:
www.ecolabel.eu. Tenzidy jsou vyrobeny na bázi rostlinných surovin.
Obalový materiál je recyklovatelný.

 Obsahuje: organické kyseliny, neiontové tenzidy <5%, vodou ředitelná rozpouštědla, Barviva, Vonné látky

GHS07_exclam_výstražné vykřičník

GHS 07, Varování (v koncentrátu);
H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné
brýle. P305/351/338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).