Kiehl-SanEco koncentrát, odstraňovač vodního kamene

Značka: Kiehl
516 Kč 624,36 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Rychle působící sanitární čisticí prostředek, vysoce koncentrovaný. Pro každodenní úklid usazenin vápníku a znečištění v koupelnách, sprchových koutech a zástěnách sprch z plastu nebo skla. Vhodné na baterie a kohoutky. Zamezuje ulpívání vápníku na čištěných plochách. Je cenově velmi výhodný, jelikož se jedná o superkoncentrovanou formu, která se ředí. Ideální pro časté mytí koupelen a sanitárních prostor i baterií, na nichž vytváří vrstvu chránící před ulpíváním nečistot.

 

Detailní informace

Objem: 1 l
Skladem
516 Kč
624,36 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Rychle působící sanitární čisticí prostředek, vysoce koncentrovaný. Pro každodenní úklid usazenin vápníku a na ně vázaných znečištění. Zamezuje ulpívání vápníku na čištěných plochách.

Použití na všechny plochy a předměty v sanitární oblasti, které jsou odolné kyselinám a vodě. (Nepoužívat na povrchy, které obsahují vápník, jako např. mramor a betonové teracco.)

Roztok (stříkací láhev možno dokoupit samostatně): 40 ml na 500 ml vody. Kiehl-SanEco - ředící láhev

Doporučení produktů SanEco nebo Patronal-eco na koupelny, sprchové kouty a zástěny sprch či baterie.

Vytírání: 40 ml na 4 l vody.

SanEco je vysoce koncentrovaný přípravek na sanitární čištění při zachování podmínek splňujících ekologickou stránku výrobku, proto má certifikát Ecolabel.

EU_Ecolabel2_01

Certifikát Ecolabel:

Certifikát Ecolabel pro San-eco, odstraňovači vodního kamene

 

Návod k použití San-eco, odstraňovač vodního kamene

 

Bezpečnostní list, Kiehl - SanEco

Kiehl-SanEco koncentrát
Sanitární čistící prostředek se svěží vůní

  • koncentrát – nutno ředit, ideálně do rozprašovací láhve pro tvorbu pěny nebo spreje
  • cena naředěného 0,5 l asi 18 Kč
  • vhodné pro místa, kde se uklízí každý den
  • ředěný je o málo slabší než koncentrovaný Patronal-eco
  • ekologickýVlastnosti
Rychle působící, aktivně čistící prostředek pro běžný každodenní úklid sanitárních prostor s dlouho přetrvávající
svěží vůní k rychlému odstranění usazenin vápníku a na ně vázaných znečištění. Odpuzovací efekt spolehlivě
zamezuje ulpívání vápníku na čištěných plochách, nová kombinace kyselin zaručuje vynikající čistící účinek.
Receptura produktu vytvořená s ohledem na životní prostředí umožnila propůjčení evropské ekologické značky.
Registrován dle RK.

Složení (podle 648/2004/ES)
Anionické tenzidy < 5%, neionické tenzidy 5 - 15%, organické kyseliny, vodou rozpustná rozpouštědla, barviva,
vonné látky. Hodnota pH koncentrátu: cca 1 hodnota pH pracovního roztoku: cca 2

Oblast použití
Použitelný na všechny plochy a předměty v sanitární oblasti, které jsou odolné kyselinám a vodě, jako např.
armatury, umyvadla, vany, WC mísy se sedátky a kryty, dělící stěny s rámy, zrcadla, dlaždice apod. z emailu,
keramiky, skla, hliníku, mosazi, chrómu, nerezu, umělé hmoty a laku. Není vhodný na povrchy, které obsahují
vápník, jako např. mramor a betonové teracco.

Použití
1 dávka = 40 ml

Příprava pracovního roztoku:
a) 500 ml láhev až po rysku naplnit studenou vodou a přidat
1 dávku (1 dávkovací hlavici) z láhve koncentrátu Kiehl-SanEco.

b) Dát 80 ml (2 dávky) k 8 litrům studené vody.

Podle oblasti použití našroubovat pěnící nebo stříkací trysku.
- Běžný každodenní úklid pěnovým postřikem:
Pracovní roztok napěnit na plochu, hadřík nebo neabrazivní
houbičku. Plochu vyčistit. Po krátké době působení důkladně opláchnout vodou.
- Běžný každodenní úklid stříkací lahví:
Pracovní roztok nastříkat do WC mísy nebo pisoáru. Vydrhnout štětkou a po krátké době působení spláchnout.
Vhodné také k jednostupňovému a dvoustupňovému vytírání.

Spotřeba na m²
Čištění povrchů: 0,4 ml 


Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Kiehl-SanEco-Konzentrat

Obsahuje: L(+) – kyselina mléčná

 GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H315 Dráždí kůži.

H318 Způsobuje vážné poškození očí.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.