Vážení zákazníci, v současné době se věnujeme zajištění desinfekčních produktů na plochy i na ruce.

Vinox-matic, odstranění vodního kamene z myček nádobí

Značka: Kiehl
ZdarmaZdarma
54670 zoom 1
1 175 Kč 1 421,75 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Profesionální odstraňovač vodního kamene a čistič myček nádobí nebo praček. Tekutý čistič na bázi kyseliny pro odstraňování minerálních nečistot a vápenatých usazenin z praček a myček. Pravidelné používání přípravku Vinox - matic zabraňuje dalšímu vytváření vodního kamene. Produkt má nízkou pěnivost a neobsahuje vůně a barviva. Také pro použití v potravinářství.

Detailní informace

Objem: 10 l
Momentálně nedostupné
1 175 Kč
1 421,75 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Vinox matic je odvápňovač na bázi kyselin pro myčky nádobí nebo pračky, bojlery či vodní nádoby s ohřevem.
Rozpustí usazeniny vodního kamene na plochách nebo uvnitř strojů. Vinox matic působí rychle a odstraňuje
spolehlivě vodní kámen a v něm usazené nečistoty. Tím zajistí úsporu energie na ohřev vody a splnění hygienických požadavků v
kuchyních. Kiehl Vinox matic lze použít na všechny povrchy odolné kyselinám.

Zboží na objednávku. Alternativou k použití je Vinox-eco.

Bezpečnostní list, Kiehl - Vinox-matic

Použití:

50 - 200 ml na 1 L vody podle síly nánosu vodního kamene.

Vinox-matic
nepěnivý odvápňovač

Za nesprávné použití nepřijímáme žádnou odpovědnost.
Musí být dodrženy pokyny výrobce zařízení pro odvápnění. Na odvápnění myčky či pračky, zajistěte, aby nedošlo k dávkování produktů přes dávkovací systém stroje.

Odvápňování myček nádobí - automatickým programem:
Naplňte stroj čerstvou vodou. V závislosti na tloušťce nánosu vápníku nalijte 50 - 100 ml Vinox-matic
na 1 litr vody přímo do nádrže. Spusťte stroj na teplotu nejméně 55 °C po dobu 10 až 15 minut. Potom vypusťte nečistotu a zkontrolujte povrchy. Pokud je to nutné, proces odvápňování může být opakován. Zbytky čisticího roztoku s Vinox-matic důkladně omyjte čistou vodou ze zařízení. Ujistěte se, že jsou myčky nádobí opět nastaveny na  automatické dávkování mycích prostředků na nádobí. 


Ruční odvápňování myček nádobí:
100 - 200 ml Vinox-matrice na litr vody dejte do rozprašovače. Naneste na oblasti s usazeným vodním kamenem. Nechte roztok krátce působit. Důkladně opláchněte zbytky odvápňovacího roztoku čistou vodou ze stroje.


Odvápnění kuchyňských spotřebičů a povrchů:
100 - 400 ml Vinox-matrice na litr vody. Rozprašujte povrchy a nechte roztok krátce působit. Opláchněte.


Automatické odvápnění praček:
60 ° C prací program s nejdelší možnou dobou trvání bez předmytí a bez naplnění prádlem.
V závislosti na tloušťce vrstvy vodního kamene použijte 20 - 100 ml Vinox-matrice na litr vody přes přihrádku nebo zásobník pracího prášku. Po napuštění vody přidejte Vinox-matic do pračky a opláchněte zásobník, kterým jste Vinox-matic nalili, asi 500 ml vody.

Vinox-matic

Obsahuje: kyselina fosforečná

 GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.