Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Corvett, čisticí prostředek na jemnou dlažbu

Značka: Kiehl
od 185 Kč od 223,85 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Vhodný k základnímu čištění dlažeb s hladkým, drsným, zdrsnělým nebo mikroporézním povrchem, které jsou odolné vodě a alkáliím, např. dlaždice z jemné kameniny, bezpečnostní dlaždice ve vnitřních i venkovních prostorách. Není určeno na podlahy z přírodního i umělého kamene, které obsahují vápenec jako např. mramor, či na linoleum a gumu. Díky schopnosti vysoké absorpce nečistot jsou nečistoty ulpívající v pórech povrchu čistícím roztokem rozrušeny a při následném vydrhnutí odplaveny.

Detailní informace

Objem: 1 l
Na dotaz
185 Kč
223,85 Kč včetně DPH
Objem: 10 l
Momentálně nedostupné
1 430 Kč
1 730,30 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Corvett
Čistící prostředek na jemnou kameninu - dlažbu

Vlastnosti
Silně alkalický speciální čistící prostředek proniká hluboko do pórů, kde svým
účinkem rozpouští nečistoty. Díky schopnosti vysoké absorpce nečistot jsou
nečistoty ulpívající v pórech povrchu čistícím roztokem rozrušeny a při následném
vydrhnutí odplaveny.


Složení (podle 648/2004/ES)
Anionické tenzidy 5–15 %, neionické tenzidy < 5%, barviva, vonné látky.
Hodnota pH koncentrátu: cca 13 hodnota pH pracovního roztoku: cca 11


Oblast použití
Vhodný k základnímu čištění dlažeb s hladkým, drsným, zdrsnělým nebo mikroporézním
povrchem, které jsou odolné vodě a alkáliím, např. dlaždice z jemné kameniny,
bezpečnostní dlaždice ve vnitřních i venkovních prostorách. Není určeno na linoleum,
gumu, podlahy z přírodního i umělého kamene, které obsahují vápenec jako např. mramor!
Navazující podlahové plochy je nutno chránit!

Použití
Základní čištění
(jednokotoučový úklidový stroj / kartáčový úklidový automat):
Podle znečištění 100-800 ml k 8 litrům studené vody.
Čistící roztok rozdělíme po podlaze, po krátké době působení vydrhneme. Vyčištěné podlahové plochy důkladně omyjeme čistou
vodou. Při příliš vysoké pěnivosti použijeme v nádrži na znečištěnou vodu odpěňovač.


Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky !
Upozornění Produkt obsahuje přírodní suroviny – změny barvy proto nejsou vyloučeny.

Spotřeba na m²
Základní čištění: 40 ml


Návod k použití_Corvett

Bezpečnostní list_Corvett

Obsahuje: isopropanolamin

 GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 


Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).