Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

ARENAS®-compact, univerzální prací gel

Značka: Kiehl
214 Kč 258,94 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Tekutý univerzální prací gel na oblečení a textil

Detailní informace

Objem: 1 l
Momentálně nedostupné
214 Kč
258,94 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

 ARENAS®-compact

Tekutý univerzální prací gel na oblečení a textil s vynikající prací schopností při všech teplotách (30-90°C). Odstraňuje skvrny ze všech druhů textilií.

20-40 ml na 5-9 kg prádla podle znečištění. Pro profesionální použití.

 

Bezpečnostní list Kiehl, ARENAS®-compact

Složení: neiontové tenzidy 15-30%, anionické tenzidy 5-15%, Mýdlo 5-15%, fosfonáty <5%, Polykarboxyláty <5%,
Optické zjasňovače <5%, Enzymy, Barviva, Vonné látky, Konzervační prostředek (Benzisothiazolinone)


Varování

GHS07_exclam_výstražné vykřičník
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

P280 Používejte ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky,

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).