Leracid® 169 kyselý čisticí prostředek pro potravinářský průmysl

1 795 Kč 2 171,95 Kč včetně DPH
Skladem

Leracid® 169
Tekutý, kyselý čisticí prostředek pro potravinářský průmysl
Leracid® 169 je tekutý, silně kyselý čisticí prostředek na bázi kyseliny dusičné. Vzniku dusíkatých plynů se zamezuje pomocí
speciálního inhibitoru.
Leracid® 169 se používá k odstranění veškerých anorganických povlaků, jako je vodní kámen, mléčný kámen, pivní kámen
například v panelových soustrojích, výparnících, potrubích, separátorech, nádržích a dojících zařízeních.
Leracid® 169 je vhodný pro všechny běžné způsoby čištění.
Roztoky Leracid® 169 lze snadno a beze zbytku vypláchnout.

Detailní informace

Detailní popis produktu

Leracid® 169
Tekutý, kyselý čisticí prostředek pro potravinářský průmysl.

25 kg

Popis produktu: Leracid® 169 je tekutý, silně kyselý čisticí prostředek na bázi kyseliny dusičné. Vzniku dusíkatých plynů se zamezuje pomocí speciálního inhibitoru.

Leracid® 169 se používá k odstanění veškerých anorganických
povlaků, jako je vodní kámen, mléčný kámen, pivní kámen
například v panelových soustrojích, výparnících, potrubích,
separátorech, nádržích a dojících zařízeních.
Leracid® 169 je vhodný pro všechny běžné způsoby čištění.
Roztoky Leracid® 169 lze snadno a beze zbytku vypláchnout.
Technická data: skupenství:
Barva: kapalné
hustota: bezbarvý
Hodnota pH (10 g/l): cca 1,32 g/cm³
Vodivost (10 g/l): cca 1,2
Rozpustnost: cca 33,3 mS/cm
Pěnivost: Při 20°C ve všech poměrech
Lze smíchat s vodou Nepění
Stabilita při skladování: -15 – 35°C


Důležité obsažené látky:
Kyselina dusičná, inhibitory
Kompatibilita materiálu: Aplikační roztok je vhodný na povrch z ušlechtilé oceli a hliníku (při
aplikaci zastudena) i na většinu vnitřních obložení nádrží, jako je
sklo, smalt, plasty (PTFE, PE apod.). Jako těsní se hodí Viton / FKM.
U všech ostatních materiálu je nutný přípravná zkouška na vhodném místě.
Chování v odpadní vodě: Při používání k určenému účelu a při dodržení případných místních
předpisů nám nejsou známy žádné negativní dopady na životní prostředí.

Bezpečnostní list-Leracid 169

TM Leracid 169 (CZ)

GHS05_acid_red_žíravinaghs06

BK_Leracid® 169

Doplňkové parametry

Kategorie: Profi průmyslové použití
Hmotnost: 25 kg