DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!!

Sanitační plán - řád

Každé stravovací zařízení musí mít podle platných předpisů svůj sanitační plán, někdy nazýván sanitační řád. Sanitační plán není pouze dokument pro kontrolní orgány, ale je především metodickou pomůckou pro personál provozu, který díky němu může jednoduše zjistit, jaký prostředek na danou plochu a v jaké koncentraci použít.Sanitační plán vám milerádi sestavíme ZCELA ZDARMA, stačí nám napsat
. Tento řád je vždy vytvářen společně se specialistou na sanitaci Mgr. Janem Strejčkem, odborníkem na hygienu v potravinářství. K sestavení sanitačního plánu je nutná detailní znalost doporučených čistících prostředků pro sanitaci, jejich správné aplikování a zároveň přehled v platné legislativě, která určuje hygienické normy pro potravinářské a stravovací provozy.  


Níže uvádíme několik zásad, které v sanitačních plánech nebývají dodržovány

  1. Používejte výhradně dezinfekční prostředky, které jsou schváleny do potravinářských provozů.
  2. Vybírejte účinné dezinfekce - účinnost proti různým patogenům (některé nepůsobí například proti virům).
  3. Řeďte dezinfekci podle návodu, jen tak se nebude zbytečně plýtvat a nebude vznikat rezistence mikroorganismů na dezinfekční prostředek.
  4. Zaškolte zaměstnance pro správné používání dezinfekčních prostředků.
  5. Používejte ochranné pomůcky.
  6. Oplachové dezinfekce vždy omyjte pitnou vodu z povrchů, kde připravujete potraviny.
  7. Střídejte alespoň dvě dezinfekce na různých bázích, aby se zabránilo vzniku rezistence některých mikrobů na používané dezinfekční prostředky.

 


Ukázka sanitačního plánu

sanitační plán - vzor

 

Legislativa, kterou dodržujeme v našich sanitačních plánech

Základem pro všechny potravinářské provozy je nařízení EU  852/2004. Pro stravovací provozy v České republice je to poté zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 a vyhláška 137/2004 Ministerstva zdravotnictví o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných ve znění novely 602/2006. Pro masny: EU 853/2004 ČR 166/1999, ČR vyhláška 289/07 a Codex alimentarismus.