Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Patronal-eco, ekologický odstraňovač vodního kamene

Tip
Značka: Kiehl
od 128 Kč od 154,88 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Sanitární ekologický čisticí prostředek s ochranným účinkem. Vysoce koncentrovaný přesto šetrný k bateriím i plastům sprchových zástěn. Použití na sanitární povrchy, kohoutky, dlažbu a ušlechtilou ocel. Naprostý TOP produkt v každodenním mytí sanitárních prostor, umyvadel, baterií, sprchových skleněných i plastových zástěn, záchodových mís a celého prostoru toalet. Odstraní vodní kámen, zbytky kosmetiky a vytvoří ochrannou vrstvu, takže nečistoty na povrchu neulpívají a voda stéká a netvoří se tolik vodní kámen. Kvalita od výrobce Kiehl.

Detailní informace

Objem: 1 l
Skladem
128 Kč
154,88 Kč včetně DPH
Objem: 10 l
Skladem
929 Kč
1 124,09 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Sanitární čisticí prostředek s ochranným účinkem s novou ekologickou kombinací kyselin. Vysoce koncentrovaný. Použití na sanitární povrchy, dlažbu, keramiku a ušlechtilou ocel k odstranění všech znečištění a vodního kamene. (Nepoužívat na emailové, polyamidové a na kyseliny citlivé umělé a kamenné povrchy.)

Neředěný nebo ředěný 1-2 stříknutí na 4 l vody. 

Doporučení produktů SanEco nebo Patronal-eco na koupelny, sprchové kouty a zástěny sprch či baterie.

Jak na čištění spár v koupelně a na WC.

Patronal-eco je koncentrovaný přípravek na sanitární čištění při zachování podmínek splňujících ekologickou stránku výrobku, proto má certifikát Ecolabel.

EU_Ecolabel2_01

Certifikát Ecolabel:

Ekologický odstraňovač vodního kamene - Patronal-eco, certifikace Ecolabel

 

  • silný, přesto ekologický
  • šetrný k bateriím, chromu, mosazi i nerezu
  • tvoří film proti usazování nečistot
  • odstraní silný nános vodního kamene
  • možnost ředit pro běžné mytí
  • na všechny oblasti v sanitárních prostorech i plastové zástěny u sprch

 

Srovnání mycí dávky pro každodenní mytí

 Na vodní kámen v koupelnách

Balení

Ředění dle návodu

Ředění přepočteno na 5 l

Cena za balení

Cena za mycí dávku na 5 l vody

Patronal-eco

1 l

5 ml na 4 l vody

6 ml

155 Kč

0,9 Kč

Pulirapid Classico na rez a vodní kámen tekutý čistič

0,5 l

100 ml na 1 l vody

500 ml

48 Kč

48 Kč

Srovníní je na základě údajů uvedených na etiketách produktů a cen nalezených dne 1.10.2018 na srovnávači cen Heureka. Ceny jsou uvedeny s DPH.

Návod k použití pro ekologický odstraňovač vodního kamene - Patronal-eco

 

Bezpečnostní list, Kiehl - Patronal-eco

Patronal-eco
Sanitární čistící prostředek s ochranným účinkem

Vlastnosti
Aktivně čistící sanitární čistící prostředek k přímému použití s novou ekologickou, pro
budoucnost koncipovanou, kombinací kyselin. Použité silné organické kyseliny umožňují
rychlé, snadné a zároveň k povrchu šetrné odstranění všech znečištění v sanitární oblasti.

Nepoužívat na povrchy citlivé na kyseliny, jako např. pochromovaná a nepochromovaná mosaz, email,
předměty z umělých hmot citlivých na kyseliny, z eloxalu a plochy z přírodního a umělého
kamene, který je citlivý na kyseliny, mohou být poškozeny prostředkem obsahujícím kyseliny.

Složení (podle 648/2004/ES)
Neionické tenzidy < 5%, anorganické kyseliny, vodou rozpustná rozpouštědla, barviva,
vonné látky.
Hodnota pH v koncentrátu cca 1 hodnota pH pracovního roztoku cca 2

Oblast použití
Použitelný na plochy a předměty v sanitární oblasti odolné kyselinám a vodě, jako např.
keramické obklady a dlažby, umyvadla, WC mísy, pisoáry z keramiky, porcelánu nebo
ušlechtilé oceli. Pozor: předměty z polyamidu stejně jako emailové vany / umyvadla, resp.
povrchy obsahující vápník (např. mramor) mohou být kyselinou poškozeny!

Použití
Před prvním použitím vyzkoušet na nenápadném místě snášenlivost materiálu.

Čištění povrchů:
Neředěný přípravek dát na vlhký hadřík nebo neabrazivní houbičku, plochu vydrhnout a opláchnout, resp. omýt vodou.
U WC mís stříknout pod okraj mísy, vydrhnout štětkou a po krátké době působení spláchnout
nebo 1–2 stříknutí (5 ml) do 4-8 litrů studené vody. Plochu namočit čistícím roztokem, pak umýt houbičkou nebo
hadříkem. Následně opláchnout, resp. omýt čistou vodou.

Za škody vzniklé nesprávným použitím nepřebíráme žádné záruky!

Spotřeba na m²
Čištění povrchů: 1 - 5 ml

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Patronal-eco

Obsahuje: methansulfonová kyselina

 GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.