DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!!

Powerfix Gel, odstraňovač močového kamene na WC

181,50 Kč 150 Kč bez DPH

Zvolte variantu

Vysoce aktivní odstranění vápenných usazenin, močového kamene a rzi na toaletách. Gelová konzistence vhodný pro svislé plochy. Usazeniny vodního a močového kamene vyšumí a toaleta je poté čistá i pod hladinou vody. Kvalita od výrobce Kiehl.

Detailní informace

Objem: 1 l
Skladem (>50 ks)
181,50 Kč
150 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Powerfix-Gel

Odstraňuje těžko rozpustné vápenné usazeniny a močový kámen z WC mís, pisoárů a sanitárních zařízení. Díky viskozitě gelu se prodlouží doba působení výrobku. Použití na veškerou sanitu a keramické dlažby, které jsou odolné kyselinám. (Nepoužívat na baterie, ne/pochromovanou mosaz, umělé hmoty a plochy citlivé na kyseliny.)

Používá se neředěný.

Jak odstranit vodní a močový kámen z WC.

Návod k použití

Návod k použití Powerfix_Gel, čistič toalet od vodního kamene a rzi

Bezpečnostní list_Powerfix-gel 

 

Powerfix-Gel
účinný čistící prostředek na WC

  • velmi silný
  • gelová konzistence
  • stačí malé množství (srovnání s běžnými WC gely)
  • účinný i na vodní kámen pod hladinou vody a rez u WC


Vlastnosti
Silný, vysoce aktivní čistící prostředek na WC, obsahující kyselinu fosforečnou
k odstranění vápenných usazenin z WC mís a pisoárů. Díky vysoké viskozitě
výrobku se prodlouží doba působení a ten sám důkladně odstraní i těžko rozpustná
znečištění. Při použití na plochách citlivých na kyseliny dojde k nevratným
materiálovým změnám.

Složení (podle 648/2004/ES)
Neionické tenzidy < 5%, anorganické kyseliny, organické kyseliny, barviva,
vonné látky (amylcinnamal, citronellol, methylpropanal).
hodnota pH koncentrátu cca 0,5

Oblast použití
Výlučně k odstranění těžko rozpustných usazenin z WC mís
a pisoárů z keramiky, porcelánu a nerezové oceli.
Použití
Před prvním použitím na nenápadném místě zkusit snášenlivost
materiálu. Neředěný Powerfix-Gel stříknout pod vnitřní hranu
WC mísy, resp. na čištěnou plochu, rovnoměrně rozetřít
WC štětkou. Nechat krátce působit a poté rozpuštěné usazeniny
setřít WC štětkou pod tekoucí vodou. Čistící roztok
nenechat zaschnout !

Za nesprávné použití a z toho vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky!

Spotřeba na m²
Intenzivní čištění: 10 ml

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Powerfix-Gel

Obsahuje: kyselina fosforečná; 2,2'-(octadec-9-en-1-ylimino)diethanol

GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

5
4x
4
0x
3
0x
2
0x
1
0x
Nevyplňujte toto pole:
5
Avatar autora | 12.3.2023
+ Vysoce účinný

5
Avatar autora | 14.3.2018
Konečně gel, který perfektně vyčistí WC. Žádné ředění, žádné přelívání.