Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Xon-forte, ekologický odmašťovač do potravinářských provozů na gril a troubu

Značka: Kiehl
od 198 Kč od 239,58 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Velmi silný odstraňovač mastnoty a připálenin z grilů, trouby, sporáků, digestoří, indukční desky, sklokeramické desky a kuchyňského vybavení. Ekologický odmašťovač (certifikace Ecolabel), který je velmi účinný, uvolňuje bez mechanického čištění mastnotu a bílkoviny, zbytky smažení a připečené usazeniny. Ideální i pro čištění skel u krbu od sazí. Kvalita od výrobce Kiehl.

Detailní informace

Objem: 750 ml
Skladem
198 Kč
239,58 Kč včetně DPH
Objem: 5 l
Skladem
586 Kč
709,06 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Kuchyňský čisticí prostředek na grily, trouby, plotýnky, fritézy, konvektomaty, obklady a dlažby. Uvolňuje bez mechanického čištění mastnotu a bílkoviny, zbytky smažení a připečené usazeniny. Je velmi vhodný na krb - dvířka nebo sklo u krbových vložek, kde odstraní saze a připaleniny. (Nepoužívat na plochy citlivé na alkálie, př. hliník, eloxal, lak).

Neředěný se používá na na gril, trouby, varné desky jako jsou indukce - indukční desky, sklokeramické desky, ale i klasické plynové sporáky.

VÝRAZNĚ LÉPE PŮSOBÍ NA VYHŘÁTÉ POVRCHY 40-60 °C (nahřáté trouby, gril nebo rozehřáté plochy horkou vodou), přípravek použít koncentrovaný.

Ředění na vytírání 60 ml na 1 l vody.

 

Svoje přednosti velmi silného odmašťovače i čističe připálenin si zachovává i při své šetrnosti k prostředí. Xon-forte má certifikát Ecolabel.

EU_Ecolabel2_01

  • ekologický
  • určený do potravinářství
  • na mastnotu a připečené
  • konvektomat – jedno omytí 5 Kč
  • grilovací kámen, skla krbu
  • bez velkého zápachu
  • použití: koncentrované a na teplé plochy 40-60 °C

 

Reference (zkráceno z e-mailu):

"Mohu vám s radosti potvrdit, že cca z 85 % došlo k úplnému odstranění mastnoty a zbytků po grilování, což vzhledem k předchozím neúčinným přípravkům zakoupeným v hobby marketech považuji za výborné!
Proto jsem u vás teď zakoupil další, větší balení pro grilovací sezónu.
Diky.
S pozdravem
M. Rotter"

 

Použití na konvektomaty.

Doporučení na sklokeramické, indukční a plynové vařiče, trouby, grily.

 

Návod k použití Xon-forte, ekologický odmaštovač do potravinářských provozů

 

Bezpečnostní list, Kiehl - Xon-forte

Ecolabel certifikát

Ekologická certifikace Ecolabel pro Xon-forte, ekologický odmaštovač do potravinářských provozů

 

Xon-forte
Pěnový čistící prostředek pro potravinářství

Vlastnosti
Odstraňuje znečištění potravinami jako jsou bílkoviny a tuky, dále zbytky po smažení,
pečení a připečené usazeniny. Plochy vyčištěné Xonem-forte, na kterých se připravují
potraviny, se musí následně důkladně omýt pitnou vodou. Neomezené použití
v potravinářství je nasnadě.

Složení (podle 648/2004/ES)
Neionické tenzidy < 5%, mýdlo < 5%, vodou rozpustná rozpouštědla, alkálie,
potravinářské barvivo (C147005).
Hodnota pH koncentrátu: cca 13,5 hodnota pH pracovního roztoku: cca 13

Oblast použití
Použitelný v kuchyních a potravinářství na všechny plochy odolné alkáliím, jako např.
konvektomaty, parní trouby, grily, smažící a pečící trouby, fritézy, plotýnky, digestoře,
obklady a dlažby. Nelze použít na plochy, které jsou citlivé na alkálie, jako např. hliník,
eloxal nebo lak.

Spotřeba na m²
Čištění povrchů: 0,5 – 1 ml
Vytírání / strojní úklid za mokra: 20 ml
Základní čištění: 40 ml
Čištění pěnou: 20 ml 

Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

Ecolabel:

Upozornění
Správné dávkování šetří náklady a minimalizuje dopad na životní prostředí.
Více informací najdete na webové stránce o Ekoznačce Evropské unie:
www.ecolabel.eu. Tenzidy jsou vyrobeny na bázi rostlinných surovin.
Obalový materiál je recyklovatelný.

Xon forte

Obsahuje: hydroxid draselný

GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí

H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.