Vážení zákazníci, ke každé objednávce nyní získáte gelovou dezinfekci ISOLDA 65ml.

Leracid® ECO-TOP Klarspüler Ekologický oplachové leštidlo do myček nádobí

Novinka
1 509 Kč 1 825,89 Kč včetně DPH

Zvolte variantu

Leracid® ECO-TOP Klarspüler
Ekologický kyselý oplachový prostředek - rinse aid

Koncentrované kyselé leštidlo pro oplach nádobí na bázi kyseliny citrónové - vhodný pro všechny profesionální a velkokapacitní myčky včetně myček skla. Odstraňuje a zabraňuje usazování vodního kamene v myčkách. Křišťálově čisté sušení bez skvrn na všech druzích nádobí - účinné také ve tvrdé vodě.
Nejlepších výsledků se dosahuje ve spojení s mycím prostředkem Lerapur® ECO-TOP GSM premium a Lerapur® ECO-TOP GSM classic.

Detailní informace

Objem: 10 l
Skladem
1 509 Kč
1 825,89 Kč včetně DPH

Detailní popis produktu

Leracid® ECO-TOP Klarspüler
Ekologický kyselý oplachový prostředek

Popis produktu:
Koncentrované kyselé leštidlo pro oplach nádobí na bázi kyseliny citrónové - vhodný pro všechny myčky včetně myček skla. Odstraňuje a zabraňuje usazování vodního kamene v myčkách. Křišťálově čisté sušení bez skvrn na všech druzích nádobí - účinné také ve tvrdé vodě.
Nejlepších výsledků se dosahuje ve spojení s mycím prostředkem Lerapur® ECO-TOP GSM premium a Lerapur® ECO-TOP GSM classic.

Použití:
Leracid® ECO-TOP oplachový prostředek se přidává k posledním cyklům oplachování.
Ředění 0,3 - 0,5 g / l vody (0,03% - 0,05%).

Dávkování:
Nízká až střední tvrdost vody
0,03 – 0,05 %
Vysoká až velmi vysoká tvrdost vody
0,03 – 0,05 %

Nastavení pro profesionální myčky zařizujeme se servisním technikem. Kontaktujte nás. 

Technická data:
pH koncentrátu:~ 1,7
Barva: modrá

 Bezpečnostní list-Leracid__Eco-Top_Klarspüler_-_CZ-_

Technické informace Leracid® ECO-TOP Klarspüler CZ

GHS07_exclam_výstražné vykřičník

Varování

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: kyselina citronová, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, organické kyseliny, rozpouštědlo, barviva. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2, telefon (24 hodin/den): +420 / 224 919 293, 224 915 402