DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!!

Leracid® ECO-TOP Klarspüler Ekologický oplachové leštidlo do myček nádobí

1 875,50 Kč 1 550 Kč bez DPH

Zvolte variantu

 • Leracid® ECO-TOP Klarspüler, ekologický, kyselý oplachový prostředek
 • Koncentrované kyselé leštidlo pro oplach nádobí na bázi kyseliny citrónové - vhodný pro všechny profesionální a velkokapacitní myčky včetně myček skla.
 • Odstraňuje a zabraňuje usazování vodního kamene v myčkách.
 • Křišťálově čisté sušení bez skvrn, účinné také ve tvrdé vodě.
 • Nejlepších výsledků se dosahuje ve spojení s mycím prostředkem Lerapur® ECO-TOP GSM classic.
 • Kvalita od výrobce Stockmeier. Balení 10 litrů.

Detailní informace

Objem: 10 l
Skladem (6 ks)
1 875,50 Kč
1 550 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Oblast použití

 • Koncentrované kyselé leštidlo pro oplach nádobí na bázi kyseliny citrónové - vhodný pro všechny myčky včetně myček skla.
 • Odstraňuje a zabraňuje usazování vodního kamene v myčkách.
 • Křišťálově čisté sušení bez skvrn na všech druzích nádobí - účinné také ve tvrdé vodě.
 • Nejlepších výsledků se dosahuje ve spojení s mycím prostředkem Lerapur® ECO-TOP GSM classic.

Použití

 • Leracid® ECO-TOP oplachový prostředek se přidává k posledním cyklům oplachování.
 • Ředění 0,3 - 0,5 g / l vody (0,03% - 0,05%).
 • Nízká až střední tvrdost vody 0,03 – 0,05 %
 • Vysoká až velmi vysoká tvrdost vody 0,03 – 0,05 %

Technická data

 • pH koncentrátu:~ 1,7
 • Barva: modrá

 

Bezpečnostní list-Leracid__Eco-Top_Klarspüler_-_CZ-_

Technické informace Leracid® ECO-TOP Klarspüler CZ

GHS07_exclam_výstražné vykřičník

Nebezpečí

H319 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P264 Po manipulaci důkladně omyjte. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Obsahuje: kyselina citronová, < 5 % neiontové povrchově aktivní látky, organické kyseliny, rozpouštědlo, barviva. Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08, Praha 2, telefon (24 hodin/den): +420 / 224 919 293, 224 915 402

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: