DÁREK KE KAŽDÉ OBJEDNÁVCE!!!

Vinox-eco, odstraňovač vodního kamene a mastnoty v potravinářství

od 245,63 Kč od 203 Kč bez DPH

Zvolte variantu

  • Ekologický přípravek k odstranění vodního kamene, špíny, mastnoty a tuků v profesionálních kuchyních.
  • Neobsahuje vonné látky ani barviva.
  • Optimální do profi gastro provozů.
  • Velmi silný, protože je koncentrovaný (nutno naředit) a zároveň je ekologický. 
  • Vhodné na nerezové i granitové dřezy,
  • Kvalita od výrobce Kiehl. Balení 1 litr a 5 litrů.

Detailní informace

Objem: 1 l
Objednáno
245,63 Kč
203 Kč bez DPH
Objem: 10 l
Skladem (1 ks)
1 974,72 Kč
1 632 Kč bez DPH

Detailní popis produktu

Přípravek k odstranění vápníku - vodního kamene a tuků z dřezů, baterií a nerezových ploch například v kuchyních a jídelnách.

  • kyselý = na vodní kámen a mastnotu současně
  • dřezy, pracovní plochy, nerezové plochy
  • odvápnění strojů, automatů, myček, praček a odstranění zápachu

 

Je vhodný také pro pračky a myčky nádobí, kde odstraní vodní kámen a mastnoty a rozpustí špínu. Je variantou k Vinox-matic, což je speciální čistič na pračky a myčky nádobí, v nabídce je v 10 l balení na objednávku. 

S certifikátem Ecolabel. 

EU_Ecolabel2_01

Vysoce aktivní čisticí prostředek na kyselinové bázi s ochranou proti korozi. Neobsahuje vonné látky ani barviva. Uvolňuje vodní kámen, tuková a olejová znečištění. (Nepoužívat na plochách citlivých na kyseliny.)

Ředění 0,5 - 1 l na 2 až 8 l vody.

Návod k použití Vinox-eco, odstraňovač vodního kamene a mastnoty v potravinářství

Bezpečnostní list_Vinox-eco

 

Ecolabel - certifikát

Ekologická certifikace Ecolabel pro Vinox-eco, odstraňovač vodního kamene a mastnoty v potravinářství

Vlastnosti
Rychle působící vysoce aktivní čistící prostředek, rozpouštějící vápník a tuky na ekologicky směrované kyselinové bázi. Obsažené složky beroucí ohled k životnímu prostředí umožňují intenzivní rozpouštění vápníku a vynikající emulgaci olejových a tukových znečištění. Díky upuštění od použití vonných látek
a barviv je Vinox-eco velmi vhodný k použití v kuchyních a potravinářských provozech.
Použití na plochách citlivých na kyseliny způsobí nevratné škody materiálu.

Jak na ODVÁPNĚNÍ PRAČKY

Složení (podle 648/2004/ES)
Neionické tenzidy 5-15 %, organické kyseliny, inhibitory koroze.
hodnota pH koncentrátu: cca 0,5. hodnota pH pracovního roztoku: cca 1,5

Oblast použití
Použitelný na všechny plochy a předměty, které jsou odolné vodě a kyselinám, především
v kuchyních a potravinářství, jako např. keramické obklady a dlažby, bezpečnostní dlažby,
pracovní plochy a kotle z ušlechtilé oceli. Kromě toho je vhodný k odstranění cementových
závojů z podlahových krytin, které jsou odolné vodě a kyselinám.

Použití
Před prvním použitím na nenápadném místě vyzkoušet snášenlivost materiálu.
Brát ohled na sousedící plochy citlivé vůči kyselinám. Před použitím je chránit zakrytím.

Základní čištění:
Podle stupně znečištění 1 litr ke 2 až 8 litrům studené vody.
Čištěnou plochu nejprve namočit čistou vodou. Roztok nejprve
rozdělit po ploše, drhnout ručně nebo použít jednokotoučový úklidový
stroj s kartáčem. Odsát a důkladně omýt čistou vodou.

Čištění povrchů:
Podle znečištění 0,5 litru k 5 až 8 litrům studené vody.
Čistící roztok rozdělit po ploše a tu vyčistit houbou, hadrem nebo
mopem. Následně opláchnout, resp. omýt. Vinox je též možné
použít v zařízení vytvářejícím pěnu a v zařízení Arcantec.

Plochy, které přicházejí do přímého styku s potravinami je nutné
po čištění důkladně omýt pitnou vodou (8 litrů na m²).

Za nesprávné použití a tím vzniklé škody nepřebíráme žádné záruky.

Spotřeba na m²
Základní čištění: 75–150 ml
Čištění povrchů: 5 ml


Nejde o spotřebitelský výrobek ve smyslu směrnice 1999/44/ES (článek 1).

GHS05_acid_red_žíravina

Nebezpečí (v koncentrátu). Obsahuje: Methanesulfonic Acid (INCI).
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno.
Pokračujte ve vyplachování. P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: